Χορήγηση στο SISU

    Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του SISU

    Η ανάπτυξη του SISU στηρίζεται από τους αποφοίτους και διάφορες κοινότητες. Τα χορηγήματά σας θα καταβάλλονται στις δαπάνες και στις υποτροφίες του Πανεπιστημίου, προκειμένου να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό επίπεδο καθώς και να ανακαινίσουν τις εγκαταστάσεις διδασκαλίας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην μεταρρύθμιση του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη της γλωσσικής εκπαίδευσης!

 

Email: fao@shisu.edu.cn

Για περισσότερες πληροφορίες να τηλεφωνήσετε +86 (21) 35372867.

Μοιράστε: