Τα Ινστιτούτα Κομφούκιος

    Τα Ιινστιτούτα Κομφούκιος είναι μη κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί που ιδρύει η κινέζικη κυβέρνηση σε πολλά μέρη του κόσμου, με τον σκοπό να προωθήσει την κινέζικη γλώσσα και να εξαπλώσει τον κινέζικο πολιτισμό. Μέχρι το τέλος του 2012, σε 108 χώρες έχουν ιδρυθεί πάνω από 400 Ινστιτούτα Κομφούκιος και πάνω από 500 Διδασκαλεία Κομφούκιος.

    Ως ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της Κίνας στην εκπαίδευση ξένων γλωσσών και στις πολιτιστικές μελέτες, το SISU σε συνεργασία με την κινέζικη κυβέρνηση έχει ανοίξει 7 Ινστιτούτα Κομφούκιος στην Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Νότια Αφρική, αποσκοπώντας να διαδίδει τον κινέζικο πολιτισμό. Άλλωστε, βασισμένο στις πλούσιες εμπειρίες στην εκπαίδευση και τις μελέτες, το Πανεπιστήμιο έχει δημοσιεύσει μια σειρά από τα εγχειρίδια της κινέζικης γλώσσας για τους ξενόγλωσσους μαθητές.

Μοιράστε: