Η Κουλτούρα του Πανεπιστημίου

    Αναγνωρίζοντας ότι μια περιεκτική κουλτούρα είναι απαραίτητη για μια ενεργή ατμόσφαιρα του πανεπιστημίου και την ανάπτυξη της ιδανικής προσωπικότητας, το SISU επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας διαφορετικής κουλτούρας και προσανατολίζει τους φοιτητές προς την «Ακεραιότητα, Όραμα και Ακαδημαϊκή Αριστεία». Μια σειρά από τις διάφορες ακαδημαϊκές διαλέξεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς και τις ομάδες φοιτητών ενδυναμώνουν και ζωντανεύουν το πανεπιστήμιο.

 

Η πολυμορφία της κουλτούρας

    Σε όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ των Ξένων Γλωσσών, το Φεστιβάλ του Κινέζικου Πολιτισμού, το Φεστιβάλ της Γυμναστικής, το Φεστιβάλ των καιρνούργιων φοιτητών, η Ακαδημαϊκή Εκδήλωση των Μεταπτυχιακών και άλλα αποδεινύοντας τα δικά τους χαρακτηριστικά δημιουργούν στο Πανεπιστήμιο μια ενεργή ατμόσφαιρα. Εξάλλου, κάθε σχολή οργανώνει κάθε χρόνο μια δική της πολιτιστική εκδήλωση, όπως το Φεστιβάλ των θεάτρων του Σαίξπηρ οργανωμένο από την Σχολή της Αγγλικής Γλώσσας, το Φεστιβάλ των Τραγουδιών από την Σχολή της Γιαπωνέζικης Γλώσσας, το Φεστιβάλ του Θερβάντες από την Σχολή των Δυτικών Γλωσσών, το Φεστιβάλ του Γερμανικού Πολιτισμού από την Σχολή της Γερμανικής Γλώσσας και την Εντύπωηση της Γαλλίας από το Σχολή της Γαλλικής Γλώσσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι φοιτητές σε όλα αυτά τα υπέροχα πολιτιστικά φετιβάλ.

Η εκπαίδευση της καλλιτεχνίας

    Το SISU δίνει επίσης έμφαση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση των φοιτητών. Οι ετήσιες εκδηλώσεις-με το θέμα “Εισαγωγή της υψηλής τέχνης στα πανεπιστήμια”- προσφέρουν μια καλή ευκαιρία στους φοιτητές για να βελτιώσουν την αισθητική αντίληψη και να καλλιεργήσουν το γούστο τους. Υπάρχουν και μερικά μαθήματα της καλλιτεχνίας στο πανεπιστήμιο που θα βοηθήσουν τους φοιτητές. Επίσης οι φοιτητικές ομάδες της τέχνης αυξάνονται και η πιο γνωστή ομάδα από αυτές είναι ο Θιάσος Πετάει Εκεί, ο οποίος κέρδισε πολλές φορές στα Φοιτητικά Φεστιβάλ Θεάτρων και είναι μια από τις καλύτερες φοιτητικές ομάδες στην Κίνα. Η Ομάδα Χορού, η Παραδοσιακή Ορχήστρα, η Ορχήστρα Σισούο και η Χολωδία Across κατέχουν πλούσιες εμπειρίες στις παραστάσεις. Ο ετήσιος διαγωνισμός “Δέκα Μεγάλοι Τραγουδιαστές” τραβάει την προσοχή πολλών φοιτητών και επιφέρει μια έντονη επιρροή στο πανεπιστήμιο.

Μοιράστε: