Περί της Έρευνας

Διαμόρφωση Γνώμης

Με την αποστολή να «γνωρίσει τον υπόλοιπο κόσμο στην Κίνα» και «να παρουσιάσει την Κίνα στον κόσμο», το SISU έχει κερδίσει μια απαράμιλλη φήμη στην Κίνα λόγω των μελετών του τόσο για τη γλωσσολογία όσο για τις διεθνείς σχέσεις.

Βάσει των δυνάμεων μας σε πολυ-γλωσσικά προγράμματα και διεπιστημονικούς πόρους, ενώ παράλληλα σε ανταπόκριση στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν περισσότερα από πενήντα ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα τα οποία εξυπηρετούν ως δεξαμενή σκέψης της κεντρικής και της τοπικής κυβέρνησης προσφέροντας συμβουλές και υποστηρίξεις σχετικά με τις γλωσσικές πολιτικές, διπλωματικές στρατηγικές και την παγκόσμια κοινή γνώμη για την Κίνα. Πολλές έρευνες των ερευνητικών ομάδων αποτελούν ορόσημα στο αντίστοιχο τομέα.

Τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις άλλες υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες, έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη μελέτη στον τομέα των περιφερειακών και εθνικών σπουδών στοχεύοντας να αναβαθμίσουμε την ακαδημαϊκή μας επιρροή και να υπηρετήσουμε το κράτος. Προς το παρόν λειτουργούν τρία ερευνητικά ινστιτούτα: το Ερευνητικό Κέντρο για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ερευνητικό Κέντρο Ρωσικών Σπουδών και το Ερευνητικό Κέντρο Βρετανικών Σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και καινοτομία. Πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού μας είναι και επαγγελματίες ερευνητές και δάσκαλοι, οι οποίοι διενεργούν με επιμέλεια ακαδημαϊκές έρευνες στους αντίστοιχους τομείς τους και κάνουν συνεχώς καινοτόμες ανακαλύψεις που τροφοδοτούν τη διδασκαλία και συμβάλλουν στην παγκόσμια γνώση.

Οι φοιτητές μας ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα. Το President’s Award Series είναι ένας ετήσιος ακαδημαϊκός διαγωνισμός που πραγματοποιείται μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών και ένας από τους κριτές είναι ο ίδιος ο πρύτανης. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται διάφορες δραστηριότητες, όπως η Λέσχη Ανάγνωσης, η παρουσίαση καινούργιων βιβλίων στη Βιβλιοθήκη και πολλές διαλέξεις και συμπόσια, εκ των οποίων τα βασικά προγράμματα είναι η γραφή και η υποστήριξη των επιστημονικών εργασιών των φοιτητών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τους φοιτητές να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της έρευνας: ανασκόπηση, ανάγνωση, εντατική ανάγνωση, γραφή εργασιών, συζήτηση και μελέτη εις βάθος.

Το Ετήσιο Σεμινάριο που οργανώνεται τακτικά από την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών μας έχει επίσης θεωρηθεί ως μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Η συλλογή εργασιών Ξένες Γλώσσες και Πολιτισμικές Σπουδές του Σεμιναρίου είναι στην 10η έκδοση της, αντανακλώντας τη μεγάλη ερευνητική ικανότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

Μοιράστε: