Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του SISU είναι σημαντικό μέλος της Ένωσης Βιβλιοθήκων των Πανεπιστημίων Ξενόγλωσσων Σπουδών και έχει δύο τμήματα: την Βιβλιοθήκη Γίφου στην πανεπιστημιούπολη Hongkou και το Κέντρο Βιβλίων και Πληφοροφιών στην πανεπιστημιούπολη Songjiang.

Η βιβλιοθήκη του SISU διαθέτει 920.000 βιβλία(πάνω από τα μισά είναι σε ξένες γλώσσες) και 2.300 κινέζικα ή ξένα περιοδικά και εφημερίδες. Το Κέντρο Υλικών της Αγγλικής Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας χρημαοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και είναι πασίγνωστο από την πλούσια συλλογή των βιβλίων σε αγγλική γλώσσα.

Εκτός από τα χάρτινα βιβλία, η βιβλιοθήκη διαθέτει και 1,1 εκτομμύριο ηλεκτρονικά βιβλία, 44.722 ηλεκτρονικά περιοδικά, πάνω από 50 βάσεις δεδομένων και 9 ειδικές βάσεις των εγγράφων. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης με VPN εκτός πανεπιστημίου.

Η βιβλιοθήκη διαχειρίζεται ψηφιακά και τα δύο τμήματα συνδέονται μέσω ειδικής γραμμής για την σύγχρονη μετάδοση των πληροφοριών. Η βιβλιοθήκη προσφέρει υπολογιστές στους αναγνώστες για την αναζήτηση πληροφοριών. Το ασύρμαντο διαδύκτυο είναι διαθέσιμο σε κάθε αναγνωστήριο και οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους υπολογιστές.

Εκτός από τα παραδοσιακά αναγνωστήρια και αίθουσες συζήτησης, η βιβλιοθήκη προσφέρει μια καινούργια ανοιχτή αίθουσα στους φοιτητές. Η σύγχρονη διακόσμηση και η βολικότητά της υπηρετεί καλύτερα στην εκμάθηση και την μελέτη των φοιτητών.

Τα πιο στοχευμένα υλικά και βιβλία μπορείτε να τα βρείτε σε ειδικές βιβλιοθήκες που τοποθετούνται σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα ή σχολές.

Μοιράστε: