Ηγεσία του Πανεπιστημίου

JIANG Feng

CAO Deming

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Πανεπιστημίου

JIANG Feng

Πρύτανης

CAO Deming

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Πανεπιστημίου

LI Yuesong

WANG Jin

Αντιπρύτανης

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Οικονομικός Διευθυντής

LIN Xuelei

Μοιράστε: