Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα για μάστερ

Προγράμματα για έρευνα

Αρ.

Ειδικότητα

Διάρκεια

Δίπλωμα

1

Εκπαίδευση Ενηλίκων

2.5

MEd

2

Διαφήμιση

2.5

MA

3

Αρχαία Κινέζικη Φιλολογία

2.5

MA

4

Εφαρμοσμένη Στατιστική

2.5

MEcon

5

Αραβική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

6

Ασιατικές και Αφρικανικές Γλώσσες και Φιλολογίες

2.5

MA

7

Πολιτικό Σύστημα της Κίνας και των Ξένων Χωρών

2.5

LLM

8

Κινέζικη Γλωσσολογία και Φιλολογία

2.5

MA

9

Επικοινωνία

2.5

MA

10

Συγκριτική Λογοτεχνία και Παγκόσμια Λογοτεχνία

2.5

MA

11

Εταιρική Διοίκηση

2.5

MBM

12

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτική Μεθοδολογία

2.5

MEd

13

Διπλωματία

2.5

LLM

14

Εκπαίδευση στην Ιδεολογία και Πολιτική

2.5

LLM

15

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

2.5

MEd

16

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

17

Ευρωπαϊκές Γλώσσες και Φιλολογίες

2.5

MA

18

Χρηματοοικονομική

2.5

MEcon

19

Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

20

Ξένες Γλωσσολογίες και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

2.5

MA

21

Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

22

Γλωσσική Στρατηγική και Πολιτική

2.5

MA

23

Διεθνής Πολιτική

2.5

LLM

24

Διεθνής Δημόσια Διοίκηση

2.5

LLM

25

Διεθνείς Σχέσεις

2.5

LLM

26

Διεθνές Εμπόριο

2.5

MEcon

27

Ιαπωνική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

28

Δημοσιογραφία

2.5

BA

29

Γλωσσολογία και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

2.5

MA

30

Σύγχρονη Κινέζικη Φιλολογία

2.5

MA

31

Φυσική Αγωγή

2.5

MEd

32

Δημόσιες Σχέσεις

2.5

MBM

33

Ρωσική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

34

Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία

2.5

MA

35

Τεχνολογία Οικονομίας και Διοίκησης

2.5

MBM

36

Σπουδές Μετάφρασης

2.5

MA

 

Προγράμματα με παρακολούθηση μαθημάτων

Αρ.

Ειδικότητα

Διάρκεια

Δίπλωμα

1

Διοίκηση Επιχειρήσεων

2

MBA

2

Διδασκαλία Κινέζικης Γλώσσας ως Ξένη Γλώσσα

2

MTCSOL

3

Μετάφραση και Διερμηνεία

2.5

MTI

4

Χρηματοοικονομική

2

MF

5

Νομική

2

JM

 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αρ.

Ειδικότητα

Διάρκεια

Δίπλωμα

1

Αραβική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

2

Διπλωματία

3

PhD

3

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

4

Ασιατικές και Αφρικανικές Γλώσσες και Φιλολογίες

3

PhD

5

Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

6

Ξένες Γλωσσολογίες και Εφαρμοσμένες Γλωσσολογίες

3

PhD

7

Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

8

Διεθνής Πολιτική

3

PhD

9

Διεθνείς Σχέσεις

3

PhD

10

Ιαπωνική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

11

Γλωσσική Στρατηγική και Πολιτική

3

PhD

12

Μεσανατολικές Σπουδές

3

PhD

13

Ρωσική Γλώσσα και Φιλολογία

3

PhD

14

Σπουδές Μετάφρασης

3

PhD

15

Κίνα Μελέτες

3

PhD

16

Περιφερειακών και Εθνικών Σπουδών

3

PhD

17

Διδασκαλία Κινέζικης Γλώσσας ως Ξένη Γλώσσα

3

PhD

 

LLM: Master of Laws

LLD: Doctor of Laws

MA: Master of Arts - Research Oriented

MBA: Master of Business Administration

MBM: Master of Business and Management

MEconMaster of Economics

MEd: Master of Education

MTCSOL: Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

MTI: Master of Translation and Interpretation

PhD: Doctor of Philosophy

Μοιράστε: