Σχολές και Τμήματα

Σχολή Αγγλική Γλώσσας

Σχολή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Ιαπωνικών Πολιτιστικών και Οικονομικών Σπουδών

Νομική Σχολή

Σχολή των Διεθνών Σχέσεων και των Δημόσιων Ζητημάτων

Παιδαγωγική Σχολή

Σχολή Ασιατικών και Αφρικανικών Σπουδών

Σχολή Ευρωπαϊκών και Λατινικών Αμερικανικών Σπουδών

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας

Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Μαζικής

Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας

Σχολή Δημοσιογραφίας

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Κινεζικών Σπουδών

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διερμηνείας και Μετάφρασης

Ανεξάρτητα Ιδρύματα

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Ινστιτούτο Μεσανατολικών Σπουδών

Ινστιτούτο Παγκόσμιας Λογοτεχνίας

Ινστιτούτο Γλωσσολογικών Σπουδών

Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικών των Ξένων Γλωσσών

SISU Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο

Ερευνητικό Κέντρο για Παγκόσμια Κοινή Γνωμοδότηση επί της Κίνας

Ερευνητικό Κέντρο για Θέματα της Κεντρικής Ασίας

Ερευνητικό Κέντρο για Θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερευνητικό Κέντρο Ρωσικών Σπουδών

Ερευνητικό Κέντρο Βρετανικών Σπουδών

Ερευνητικό Κέντρο Διεθνών Πολιτιστικών Πολιτικών

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για Ξένους Φοιτητές

Κέντρο MBA

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής

Σχολή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Σχολή Εξ Αποστάσεων Εκπαίδευσης

Κέντρο Εκπαίδευσης για Σπουδές στο Εξωτερικό

Κέντρο Προετοιμασίας για Διεθνή Προγράμματα

 

Μοιράστε: