Πανεπιστημιακός Εκδοτικός Οίκος

Ο Εκδοτικός Οίκος Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης της Σαγκάης(Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1979 και υπήρξε η πανεπιστημιακή έκδοση του SISU υπό την διοίκηση του Υποργείου Παιδείας. Μετά από 30 χρόνια της ανάπτυξης, ο Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ. έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους των βιβλίων και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στην Κίνα.

Μέχρι τώρα ο Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ. έχει εκδόσει πάνω από 7.000 τύποι βιβλίων και ηλεκτρονικών εκδόσεων σε περίπου 30 γλώσσες. Ο συνολικός αριθμός αντιτύπων φτάνει σε 600 εκατομμύρια, ενώ πάνω από 600 τύποι βραβεύτηκαν σε διάφορους διαγωνισμούς. Με τα επιτεύγματά του, ο Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ. έχει πάρει πολλές φορές επαίνους και από το κράτος.

Ως ένας εθνικός εκδοτικός οίκος ειδικευμένος σε ξενόγλωσση εκπαίδευση, ο Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ. ηγεμονεύει στην έκδοση βιβλίων λόγω της υψηλής ποιότητας, του μεγάλου μεγέθους, των ειδικών χαρακτηριστικών και της αναγνωρισμένης μάρκας του. Περισσότερο από χίλια πανεπιστήμια στην Κίνα έχουν υιοθετήσει τα εγχειρίδια για την εκμάθηση των αγγλικών που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ.

O E.O.Ξ.Ε.Σ. καθώς δίνει έμφαση στην έκδοση των εγχειριδίων ξένων γλωσσών και των ακαδημαϊκών βιβλίων, εκτείνει και στην έκδοση των λεξικών, βιβλίων, των ψηφιακών υλικών, των ξενόγλωσσων ακαδημαϊκών περιοδικών και άλλων σχετικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Ως το 2011, ο Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ. έχει εκδόσει 1268 τύποι βιβλίων και εγχειριδίων, μεταξύ των οποίων 890 τύποι έχουν ανατυπωθεί ώστε που το ποσοστό της ανατύπωσης φτάνει σε 70,1%. Σύμφωνα με την Ανάλυση των παραπομπών από τις Κινέζικες πανεπιστημιακές εκδόσεις που δημοσιεύτηκε το 2010, πέντε από τα δέκα βιβλία που παραπέμπονται πιο πολύ στον τομέα της γλωσσολογίας εκδίδονται από τον Ε.Ο.Ξ.Π.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ξ.Ε.Σ.: http://www.sflep.com

Μοιράστε: